Projektfall

#1: Typiska applikationer för OMG

1

#2: Typiska applikationer för MKQ

2

#3: Typiska applikationer för 5G Small Cell och 5G CPE

3

#4: Typiska applikationer för ZigBee Gateway

4

#5: Typiska tillämpningar av CM VPN för elkraftsystem

5

Nyckelord: VPN, KEPCO, DOCSIS, Power Backup, Larmsändning

#6: Typiska tillämpningar av Wi-Fi-klient för robot/fordon

6

Nyckelord: AGV, Robotarm, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi-brygga

#7: Typiska applikationer för 5G Signal Analyzer

7

Nyckelord: 5G, Signal Analyzer, Base Station Query, Network Locking, Signaling Decoding