1RU MKQ

  • 1RU QAM Analyzer med moln, effektnivå och MER för både DVB-C och DOCSIS, MKQ124

    1RU QAM Analyzer med moln, effektnivå och MER för både DVB-C och DOCSIS, MKQ124

    MKQ124 är en kraftfull och användarvänlig QAM Analyzer som är avsedd att övervaka och rapportera tillståndet hos digitala kabel- och HFC-nätverk.

    Den kan kontinuerligt logga alla mätvärden i rapportfiler och skickaSNMPfångar i realtid om valda parametrars värden överskrider definierade tröskelvärden.För felsökning aWEB GUItillåter fjärr-/lokal åtkomst till alla övervakade parametrar på det fysiska RF-lagret och DVB-C/DOCSIS-lagren.